Badanie ciśnienia śródgałkowego

Należy do badań, które powinno się wykonywać regularnie u każdej osoby, która skończyła 40 lat. Badanie ciśnienia śródgałkowego inaczej nazywane jest tonometrią. Wykazuje ono wartość ciśnienia płynu śródrocznego na rogówkę i twardówkę, dzięki któremu oko utrzymuje swój kształt oraz napięcie soczewki i rogówki. Wszelkie odchylenia od normy powinny być leczone.

Tonometria

Badanie ciśnienia śródgałkowego jest dość prostą procedurą, którą lekarz wykonuje podczas rutynowej wizyty, jednak pozwala ona zdiagnozować wiele nieprawidłowości, a nawet poważne schorzenia, jak jaskra. Wykonuje się ją w przypadku występowania chronicznych bólów głowy, gałki ocznej czy oczodołu. Badaniu powinny się poddawać również osoby z nadwzrocznością, gdyż małe gałki oczne sprzyjają występowaniu jaskry. Badanie trwa około kwadransa.

Jak przebiega badanie?

Lekarz, by zbadać ciśnienie wewnątrzgałkowe wykorzystuje aparat zwany tonometrem. Są różne sposoby przeprowadzenia pomiaru. Tonometria aplanacyjna i wgłobieniowa wymagają zastosowania znieczulenia rogówki. Rogówka poddana naciskowi stawia opór, który odzwierciedla wartość panującego w gałce ciśnienia. Istnieją również metody bezdotykowe, na przykład air-puf. Ciśnienie jest mierzone przy użyciu mocnego podmuchu powietrza.

O czym świadczy nieprawidłowy wynik?

Zarówno niskie, jak i wysokie ciśnienie wymaga leczenia. Wysokie ciśnienie może być spowodowane jaskrą, stanami zapalnymi, działaniem ubocznym przyjmowanych leków, nadprodukcją cieczy wodnistej wynikającą z nadciśnienia tętniczego lub przyjmowania leków steroidowych. Zbyt niska wartość ciśnienia może świadczyć o stanach zapalnych naczyniówki, cukrzycy, urazie oka, a nawet o zaniku gałki.

Jakie objawy towarzyszą nieprawidłowemu ciśnieniu?

Zazwyczaj zbyt wysokie ciśnienie wiąże się z bólami głowy. Uporczywe stają się zaburzenia widzenia, które staje się zamazane, bóle oczu, czarne mroczki przed oczami. Zbyt niskie ciśnienie z kolei powoduje widzenie jakby przez mgłę, bóle oczu. Może wynikać z istnienia stanu zapalnego, zaniku gałki, urazu oka, cukrzycy czy niskiego ciśnienia.