Badanie widzenia przestrzennego

Każdy z nas posiada zdolność widzenia przestrzennego. Jest to umiejętność obuocznego postrzegania odległości i głębi. Niekiedy jednak występują jego zaburzenia, których przyczyną są wady wzroku uniemożliwiające prawidłowy odbiór obrazu przez gałki oczne. Właściwa stereopsja jest cechą determinującą zdrowy wzrok.

Zaburzenia stereopsji

Widzenie przestrzenne kształtowane jest już od wczesnego dzieciństwa. Jego prawidłowość zależy od ukształtowania się jednoczesnej percepcji obuocznej oraz połączenia widzianych obrazów. Jeśli w czasie rozwoju u dziecka wykształtuje się zez, będzie on zapowiedzią pojawienia się także zaburzeń widzenia stereoskopowego. Nierównolegle ustawione gałki oczne nie pozwalają na właściwą fuzję obrazów i pełne widzenie przestrzenne.

Badanie widzenia przestrzennego

By zdiagnozować stan widzenia przestrzennego przeprowadza się odpowiednie badania i testy współpracy oczu. Zazwyczaj przeprowadzane są podczas standardowej wizyty okulistycznej. Za pomocą specjalnego urządzenia (zwanego synoptoforem). Percepcja i fuzja wzroku jest oceniana przez poddanie oczu różnym bodźcom. W dwóch ruchomych tubach synoptoforu wyświetla się inny obraz i ustala się położenie gałek, dzięki skalom przesunięć tub. Test trwa kilka minut, jest bezinwazyjny, bezbolesny i nie wymaga uprzednich przygotowań. Jest on uzupełniany również testami graficznymi takimi, jak test muchy czy test Langa. Zależnie od stopnia zaburzeń widzenia lekarz dopasowuje odpowiednią terapię widzenia, która wymaga wykonywania odpowiednich ćwiczeń.

W naszym gabinecie diagnozujemy stan widzenia obuocznego, oceniając:

  • stereopsję,
  • fuzję - łączenie dwóch obrazów z oczu w jeden,
  • percepcję - jednoczesne widzenie dwóch obrazów,
  • kąt obiektywny i subiektywny zeza,
  • korespondencję siatkówkową.

Objawy zaburzeń

Nie tylko niepełna ostrość świadczy o problemach ze wzrokiem. Często wiążą się one również z innymi dolegliwościami, które nie są z nimi łączone. Do nich należą m. in.

  • chroniczne bóle głowy lub zawroty,
  • problemy z koncentracją i pamięcią,
  • senność,
  • problemy z oceną odległości.