Diagnostyka wad wzroku

Obecnie metod używanych do diagnozy wad wzroku jest wiele. Dokonuje się ich w oparciu o nowoczesne technologie i urządzenia. Diagnostyka wad wzroku polega na rozpoznaniu ich rodzaju oraz doborze odpowiednich wartości soczewek korygujących.

Wady wzroku

Lekarze określają je fachowo wadami refrakcji lub niemiarowością oka. Stwierdza je lekarz po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Refrakcja polega na załamaniu się fali po wpadnięciu do wnętrza gałki ocznej. Gdy równoległa wiązka światła nie jest ogniskowana na siatkówce, stwierdza się wadę. Do wad wzroku zaliczamy nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm (niezborność)i prezbiopię. Nieprawidłowa ostrość wzroku jest korygowana poprzez dobór okularów lub soczewek o odpowiedniej mocy korekcji.

Komputerowe badanie wzroku

Inaczej nazywane jest autorefraktometrią. Badanie jest zautomatyzowane i należy do najpowszechniejszych badań przesiewowych. Autorefraktometr wykrywa błędy refrakcji, wykorzystując wiązkę podczerwieni. Przeprowadza analizę promieni odbijających się od struktur oka. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, bezpiecznie i niebolesne. Wartości brane są pod uwagę orientacyjnie, a diagnoza jest uzupełniana o badania subiektywne.

Badanie ostrości wzroku

Regularnie i profilaktycznie powinny poddawać się temu badaniu wszystkie osoby, zwłaszcza te, które skończyły 40 lat. Problemy z odpowiednim widzeniem mogą się łączyć z bólem głowy, zmęczeniem, pieczeniem oczu. W diagnozie ostrości wzroku wykorzystuje się tablice Snellena, które zawierają rzędy malejących liter i cyfr. Każde z oczu jest badane oddzielnie, a pacjentowi, który ma problem z odczytem, okulista zakłada próbne okulary z wymienialnymi soczewkami, które wypróbowuje.

Widzenie kolorów

Okulista lub optometrysta przeprowadza również diagnostykę widzenia barw. Badanie przeprowadzane jest u przyszłych kierowców, w diagnozie schorzeń plamki żółtej czy nerwów wzrokowych. Wykorzystuje się do niego tablice pseudoizochromatyczne Ishihary, na których za pomocą kolorowych plamek zapisano liczby. Służą wykryciu zaburzeń percepcji koloru zielonego i czerwonego.