Badanie oceny grubości rogówki

W naszych gabinetach okulistycznych wykonujemy również badanie pachymetryczne. Badanie to ma na celu oszacowanie grubości rogówki w centralnej jej części. Jest ono istotnym badaniem w diagnostyce jaskry, bowiem grubość rogówki ma wpływ na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Badanie oceny grubości rogówki

Badanie nazywane jest również skrótem CCT (ang. central corneal thickness - grubość centralna rogówki). Przeprowadzone badanie pozwala na stwierdzenie, jak gruba jest rogówka, czyli przezroczysta warstwa wierzchnia gałki ocznej. Pomiaru dokonuje się w samym środku rogówki, gdyż w tym miejscu jest ona najcieńsza. Najczęściej pobiera się kilka pomiarów, a następnie uśrednia wyniki. Często wykonuje się je w parze z badaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego, by wyeliminować nieprawidłowości w badaniach. U pacjentów z grubą rogówką bowiem pomiar ciśnienia może być lekko zawyżony, a w przypadku cienkiej rogówki zaniżony.

Przebieg badania

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Przeprowadza się je jednym z dwóch sposobów: dotykowo albo bezdotykowo. W badaniu dotykowym lekarz korzysta z aparatu zwanego pachymetrem ultrasonograficznym. Po podaniu pacjentowi specjalnych kropel znieczulających głowica urządzenia jest przykładana do centralnej części gałki ocznej. Podczas badania nie można mrugać i należy patrzeć na wprost. Kilka sekund wystarczy, by pobrać pomiar, który od razu jest odczytywany.

Kiedy warto wykonać badanie?

Okuliści przeprowadzają badanie grubości rogówki u pacjentów z podejrzeniem jaskry, nadciśnienia wewnątrzgałkowego, stożka rogówki. Wykonuje się je także u osób z już zdiagnozowaną jaskrą. Pachymetria jest uzupełnieniem badania ciśnienia wewnątrzgałkowego w diagnostyce jaskry. Obie wartości bowiem mają na siebie wzajemny wpływ, przez co porównanie ich gwarantuje bardziej precyzyjny wynik i weryfikację diagnozy. Okulista zleca to badanie także w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego na rogówce oka i jako uzupełnienie danych w procesie diagnostycznym schorzeń tej części oka.